Congmin Chen

Congmin Chen

PhD Candidate

 

Institute of Image Processing and Pattern Recognition, Xi’an Jiaotong University

Entered Program: 2012

Hometown: Xi’an, Shaanxi

E-mail: chen.congmin@stu.xjtu.edu.cn

Advisor: Xuanqin Mou, Ph.D.